วิธีจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากนโยบายพลังงานใหม่สำหรับเครื่องจักรทำเหมือง

การประหยัดพลังงานเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับเครื่องจักรทำเหมืองประการแรก เครื่องจักรทำเหมืองเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีสูงการพัฒนาเทคโนโลยีมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขณะนี้อุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ในสถานะ OEM มากขึ้นและการพัฒนาและการวิจัยเครื่องจักรก่อสร้างน้อยลงใครก็ตามที่คิดค้นและพัฒนาหมายถึงรับความเสี่ยง ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับกองทุน R & D แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประการที่สอง สถานการณ์ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมีความโดดเด่นมากขึ้น"วิกฤตหนี้" ในยุโรป "หน้าผาทางการคลัง" ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และอัตราการเติบโตที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องในจีนล้วนเป็นอาการของเศรษฐกิจถดถอยนักลงทุนมีจิตวิทยาในการรอดูตลาดหุ้นอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในฐานะอุตสาหกรรมชั้นนำของเศรษฐกิจสังคม อุตสาหกรรมเครื่องจักรทำเหมืองต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก

เมื่อเผชิญกับความท้าทาย อุตสาหกรรมเครื่องจักรทำเหมืองไม่สามารถรออะไรได้เลยควรใช้การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงานเป็นเป้าหมายและปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมเครื่องจักรทำเหมืองให้เหมาะสมเพื่อควบคุมการก่อสร้างที่ซ้ำซ้อนระดับต่ำอย่างเคร่งครัดและเร่งการกำจัดกำลังการผลิตย้อนหลังด้วยการใช้พลังงานสูงและการปล่อยมลพิษสูงเร่งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและประยุกต์เพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมดั้งเดิมเพิ่มเกณฑ์การเข้าถึงการค้าการประมวลผลและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับการค้าการประมวลผลปรับปรุงโครงสร้างการค้าต่างประเทศและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการค้าต่างประเทศจากพลังงานและแรงงานเข้มข้นเป็นทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของอุตสาหกรรมการบริการปลูกฝังและพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์และเร่งการก่อตัวของอุตสาหกรรมชั้นนำและอุตสาหกรรมหลัก

กล่าวโดยย่อ ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจจริงของสังคม อุตสาหกรรมเครื่องจักรทำเหมืองสามารถมองโลกในแง่ดีต่อไปได้ตราบใดที่เราเข้าใจโอกาสในการพัฒนาในอนาคต องค์กรต่างๆ ก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางพายุเศรษฐกิจได้


เวลาที่โพสต์:-11 เม.ย.-2565