Уул уурхайн машин механизмын эрчим хүчний шинэ бодлогоос үүдсэн бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах вэ

Эрчим хүч хэмнэх нь уул уурхайн машин механизмын хувьд боломж төдийгүй сорилт юм.Юуны өмнө уул уурхайн машин механизм бол хөрөнгө, технологийн өндөр эрчимтэй хүнд үйлдвэр юм.Технологийг сайжруулах нь аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд маш чухал юм.Одоо бүх салбар нь илүү OEM, барилгын машин механизмын хөгжил, судалгаа багатай байдалд байна.Хэн шинийг санаачилж, хөгжүүлнэ гэдэг нь эрсдэл хүлээх гэсэн үг бөгөөд энэ нь R&D санд асар их дарамт учруулахаас гадна амжилттай эсэх нь тодорхойгүй байх болно.Хоёрдугаарт, дотоод болон гадаадад үүссэн макро эдийн засгийн доройтлын нөхцөл байдал улам бүр тодроод байна.Европ дахь “өрийн хямрал”, АНУ-д удахгүй болох “төсвийн хямрал”, БНХАУ-ын өсөлтийн хурд тасралтгүй удааширч байгаа нь эдийн засгийн уналтын илрэл юм.Хөрөнгө оруулагчдын хувьд хөрөнгийн зах зээлийг хүлээх, хүлээх сэтгэл зүй нь ноцтой байгаа нь дэлхийн эдийн засгийн хөгжилд ноцтой нөлөөлж байна.Нийгмийн эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болохын хувьд уул уурхайн машин үйлдвэрлэлийн салбарт томоохон сорилтууд тулгарч байна.

Бэрхшээлтэй тулгарсан үед уул уурхайн машин үйлдвэрлэлийн салбар юу ч хүлээж чадахгүй.Эрчим хүчний хэмнэлт, бүтээн байгуулалтыг зорилго болгон авч, уул уурхайн машин механизмын үйлдвэрлэлийн бүтцийг оновчтой болгох, бага түвшний илүүдэл барилга байгууламжид хатуу хяналт тавьж, эрчим хүчний өндөр зарцуулалт, ялгаралт ихтэй хоцрогдсон үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг арилгах ажлыг эрчимжүүлэх;Уламжлалт үйлдвэрүүдийг өөрчлөх дэвшилтэт болон хэрэглэгдэх технологийг ашиглах ажлыг түргэтгэх;Боловсруулах худалдааны хүртээмжийн босгыг өндөрсгөж, боловсруулах худалдааны өөрчлөлт, шинэчлэлийг дэмжих;Гадаад худалдааны бүтцийг боловсронгуй болгож, гадаад худалдааны хөгжлийг эрчим хүч, хөдөлмөр их шаардсанаас хөрөнгө, технологид шилжүүлэхийг дэмжих;Үйлчилгээний салбарын агуу хөгжлийг дэмжих;Стратегийн ач холбогдолтой шинээр гарч ирж буй үйлдвэрүүдийг хөгжүүлж, тэргүүлэх болон тулгуур салбаруудын бүрэлдэх явцыг хурдасгана.

Товчхондоо, нийгмийн бодит эдийн засгийн чухал хэсэг болохын хувьд уул уурхайн машин үйлдвэрлэлийн салбар цаашид ч өөдрөг байх боломжтой.Ирээдүйн хөгжлийн боломжуудаа ухамсарлаж чадвал аж ахуйн нэгжүүд эдийн засгийн шуурганд урагшлах боломжтой.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 4-р сарын 11