Как да се справим с предизвикателствата, породени от новата енергийна политика за минните машини

Спестяването на енергия е едновременно възможност и предизвикателство за минните машини.На първо място, минните машини са тежка индустрия с висока капиталова и технологична интензивност.Подобряването на технологиите е много важно за развитието на индустрията.Сега цялата индустрия е в състояние на повече OEM и по-малко развитие и изследване на строителни машини.Който прави иновации и разработва, означава да поема рискове, което не само ще доведе до огромен натиск върху средствата за научноизследователска и развойна дейност, но също така и несигурност дали е успешно или не.Второ, макроикономическата ситуация на влошаване, формирана у дома и в чужбина, става все по-забележима.„Дълговата криза“ в Европа, предстоящият „фискален срив“ в Съединените щати и непрекъснатият бавен темп на растеж в Китай са проявления на упадъка на икономиката.Инвеститорите имат сериозна изчаквателна психология за фондовия пазар, което сериозно влияе върху развитието на световната икономика.Като водеща индустрия на социалната икономика, индустрията на минните машини е изправена пред големи предизвикателства.

Изправена пред предизвикателствата, индустрията на минните машини не може да чака нищо.Той трябва да приеме запазването на енергията и развитието като цел и да оптимизира структурата на индустрията за минни машини като средство за строг контрол на излишната конструкция на ниско ниво и да ускори премахването на изостанал производствен капацитет с висока консумация на енергия и високи емисии;Ускоряване на използването на модерни и приложими технологии за трансформиране на традиционни индустрии;Повишаване на прага за достъп до търговията с преработка и насърчаване на трансформацията и модернизирането на търговията с преработка;Подобряване на структурата на външната търговия и насърчаване на трансформацията на развитието на външната търговия от енергоемка и трудоемка към капиталоемка и технологично интензивна;Насърчаване на голямото развитие на сектора на услугите;Култивирайте и развивайте стратегически нововъзникващи индустрии и ускорете формирането на водещи и стълбови индустрии.

Накратко, като важна част от социалната реална икономика, индустрията на минните машини може да продължи да бъде оптимистична.Докато се възползваме от възможностите за бъдещо развитие, предприятията ще могат да вървят напред в икономическата буря.


Време на публикуване: 11 април 2022 г